List of questions

Czy pierwszy nieudany IVF w ramach refundacji dyskwalifikuje mnie z udziału w rządowym projekcie?

Jesteśmy po dwóch procedurach in vitro ICSI (druga w ramach projektu MZ). Niestety obie nieudane. W pierwszym podejściu pobrano 6 komórek, z czego uzyskano 2 zarodki słabej jakości (długi protokół lekiem Puregon 250 j.). Druga refundowana procedura odbyła się w sierpniu po roku od pierwszego podejścia, gdzie uzyskano 3 komórki jajowe z 6 pobranych pęcherzyków i żadna się nie podzieliła (długi protokół z lekami Gonapeptyl i Menopur 400j. - razem Menopur wyszedł 4.800 j.). Oprócz problemu słabej odpowiedzi na stymulację, moje komórki cechują się ziarnistościami w cytoplazmie. Dodam, że moje AMH wynosi 1,5, FSH i inne hormony w normie, kariotypy w porządku, unormowana niedoczynność tarczycy, mąż ma słabe nasienie. Proszę o odpowiedź: czy taka sytuacja dyskwalifikuje nas z kolejnej procedury w ramach projektu MZ (to zasugerował lekarz po punkcji), jakie można zrobić jeszcze badania, czy krótki protokół i jednak niższe dawki leków/ich ponowna zmiana pomogły by jeszcze poprawić wynik? Ponadto, czy refundacja in vitro obejmuje procedurę in vitro w cyklu naturalnym?


        Jeśli została Pani zakwalifikowana, to ma Pani prawo do trzech cykli stymulacji do in vitro. Brak zapłodnienia nie jest kryterium dyskwalifikującym; takim kryterium jest brak możliwości pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów, u Pani natomiast komórki pobrano. Program refundacyjny nie przewiduje naturalnych cykli w przygotowaniu do in vitro, ale są jeszcze inne protokoły stymulacji, które nie zostały w Pani przypadku zastosowane, a powinny być rozważone: protokół z antagonistą, ewentualnie protokół z użyciem antyestrogenów i gonadotropin lub protokół z poprzedzającym zastosowaniem estrogenów (tzw. EPP – Estrogen Priming Protocolhttp://www.novum.com.pl/pl/dla-pacjentow/forum-embriologiczne/lista-pytan/pytanie/273/).

Embriolog nOvum

Powrót do listy pytań i odpowiedzi