• Hol główny

Konsultacja telefoniczna

Konsultacje telefoniczne

Organizacja konsultacji telefonicznych aktualna od 1 czerwca 2015 r.

Możliwość telefonicznego kontaktu z konsultantem i lekarzem  ma zapewnić Państwu komfort oraz poczucie bezpieczeństwa w trakcie leczenia. Konsultacje telefoniczne przeznaczone są dla Pacjentów, którzy mają dokumentację medyczną w nOvum i którzy byli na wizycie w Przychodni w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Cel konsultacji telefonicznych:

 • uzyskanie porady w sytuacjach nagłych,
 • ustalenie terminu zabiegu (inseminacji, punkcji na własnym cyklu lub transferu rozmrożonych zarodków),
 • konsultacja wyników badań, od których zależy dalszy przebieg leczenia.

Prosimy o zaakceptowanie następujących zasad dotyczących konsultacji telefonicznych w nOvum:

 • Osobą udzielającą podstawowych informacji medycznych jest przede wszystkim konsultant. Z konsultantem można skontaktować się w dni powszednie w godzinach 9.00 - 13.00. Konsultant poprosi Państwa o dane identyfikujące i przedstawienie problemu. Jeżeli Państwa wątpliwość / pytanie  będzie wymagało bezpośredniej rozmowy z lekarzem, konsultant zarejestruje Państwa na konsultację telefoniczną do lekarza i poinformuje o jej szczegółach.
 • Rejestracja na lekarską konsultację telefoniczną odbywa się wyłącznie w dniu konsultacji w godzinach 9.00 – 13.00 w dni powszednie.
 • Lekarz konsultuje telefonicznie tylko tych pacjentów, którzy wcześniej zostali zarejestrowani.

Prosimy wziąć po uwagę, że ilość dziennych konsultacji telefonicznych oraz czas przeznaczony na konsultacje danego lekarza jest ograniczony! Dlatego też uprzejmie prosimy o przygotowanie się do rozmowy, przygotowanie pytań, wątpliwości, wyników badań i w miarę możliwości ograniczenie czasu jej trwania. Dzięki temu lekarz będzie mógł udzielić pomocy większej liczbie naszych Pacjentów.

Dyżur telefoniczny może być pełniony przez innego lekarza niż lekarz prowadzący.

Konsultacje mailowe

W sytuacji, kiedy nie oczekujecie Państwo natychmiastowej odpowiedzi, prosimy wysłać wiadomość do konsultanta korzystając z formularza. Proszę podać nazwisko lekarza prowadzącego, a treść listu rozpocząć od podania swoich danych: imienia, nazwiska i daty urodzenia. Następnie opisać problem, podać wyniki badań lub zadać pytanie. Poczta internetowa jest odbierana przez konsultanta. Odpowiedź otrzymacie Państwo w ciągu 7 dni roboczych. Proszę upewnić się, że podany adres zwrotny jest prawidłowy.

Wykonywanie badań diagnostycznych w nOvum umożliwia uzyskanie wyników w bardzo krótkim czasie i szybką ich interpretację przez lekarza. Większość wyników jest dostępnych on - line.

Wyniki badań wykonanych poza nOvum należy dostarczyć do Przychodni przed najbliższą oczekiwaną wizytą lekarską, ponieważ konieczne jest ich wprowadzenie do obowiązującego w Przychodni systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, co ułatwi ocenę Państwa stanu zdrowia w czasie wizyty lekarskiej.

Wyniki można przesłać pocztą mailową na adres: sekretariat@novum.com.pl, jednak należy pamiętać, że wszelka dokumentacja medyczna podlega ochronie prawnej, a wysłanie jej mailem do Przychodni Lekarskiej nOvum jest dobrowolne i odbywa się na odpowiedzialność pacjenta.


Przed wysłaniem prosimy o zapisywanie wyników badań jako dokumentów formatu jpg lub pdf, ponieważ z przyczyn technicznych żaden inny format nie zostanie zapisany w systemie. Każdy wynik badania powinien być zapisany jako oddzielny dokument z nazwą sugerującą jego zawartość i datę wykonania badania np.: "FSH 28.11.2016" lub "FSH, AMH, LH, prolaktyna 28.11.2016".


Pacjent może dostarczyć wyniki w formie papierowej, ale najpóźniej na 2 godziny przed wizytą lekarską, ponieważ muszą muszą one zostać zeskanowane i wprowadzone do systemu elektronicznego przez pracownika nOvum.

Prosimy o nieprzynoszenie skanów wyników badań na własnych nośnikach pamięci typu USB, płyty CD - tego rodzaju nośniki nie będą podłączane do urządzeń systemowych nOvum.

Pacjenci leczący się w nOvum korzystają z aplikacji umożliwiającej pobieranie wyników badań laboratoryjnych on-line.  

System „wyniki badań on-line” to:

 • duża oszczędność czasu – pacjent nie przyjeżdża do Przychodni po odbiór wyniku;
 • dostęp do wyników badań bezpośrednio po ich wykonaniu przez laboratorium;
 • dostęp do wyników badań o każdej porze i w dowolnym miejscu;
 • możliwość przenoszenia i chronologicznego gromadzenia wyników badań we własnym komputerze;
 • możliwość wielokrotnego drukowania wybranych wyników.

Zapraszamy do korzystania z systemu! Więcej informacji.

Sposób odbioru wyników badań w Przychodni uzależniony jest od tego czy są to badania wykonywane odpłatnie czy na NFZ:

 • Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia przekazywane są do lekarza kierującego na badania, który na wizycie wydaje pacjentowi oryginał wyniku.

Sekretariat Przychodni nie informuje o wynikach badań wykonywanych w ramach NFZ.

 • Wyniki badań laboratoryjnych wykonywane odpłatnie wydawane są w Sekretariacie, osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub za upoważnieniem.