Laboratorium IVF

dr Katarzyna Kozioł

Zapłodnienie pozaustrojowe klasyczne i rozwój zarodka

Bezpośrednio po pobraniu płyn pęcherzykowy trafia do laboratorium IVF, gdzie pod mikroskopem wyszukiwane są komórki jajowe. Komórka jajowa ma ok. 0,2 mm średnicy. Wraz z otaczającym ją wzgórkiem jajonośnym, czyli warstwą komórek ziarnistych odżywiających komórką jajową jest dobrze widoczna gołym okiem. Znalezione komórki przenosi się do specjalnych odżywek i umieszcza w inkubatorze.

W tym czasie przygotowuje się oddane do specjalnego pojemnika i dostarczone do laboratorium nasienie partnera. Przygotowanie polega na wyselekcjonowaniu najlepiej zbudowanych i najżywotniejszych i plemników w odpowiedniej pożywce przy zastosowaniu technik wirowniczych.

Po ok. 3-6 godzinach po pobraniu, do szalki z komórkami jajowymi dodaje się odpowiednią ilość plemników w stężeniu ok. 100000/ml pożywki i ponownie umieszcza w inkubatorze. Po następnych 18-20 godzinach, czyli praktycznie następnego dnia rano, komórki jajowe płucze się z zawiesiny plemników i oddziela od warstwy komórek ziarnistych, a następnie sprawdza czy doszło do zapłodnienia. Potwierdzeniem zapłodnienia jest obecność widocznych pod mikroskopem dwóch przedjądrzy: męskiego i żeńskiego (w nich znajduje się komplet 46 chromosomów: 23 matki i 23 ojca) oraz obecność drugiego ciałka kierunkowego, które komórka jajowa wyrzuca po zapłodnieniu.

Tak zapłodnioną komórkę jajową nazywa się zygotą. Ok. 70-80% komórek jajowych zapładnia się na tym etapie prawidłowo.

! O wynikach zapłodnienia Pacjentka informowana jest telefonicznie następnego dnia po punkcji, o godzinie wyznaczonej przy wypisie.

Po ocenie zapłodnienia i zmianie podłoża hodowlanego zygoty znów umieszcza się w inkubatorze i hoduje dalej. 25 godzin po inseminacji zygota dzieli się na 2 komórki potomne, czyli blastomery i staje się embrionem lub zarodkiem. 44 godziny po inseminacji czyli po ok. 2 dniach zarodek ma 4 blastomery a 68 godzin po, czyli w 3 dobie - 8 blastomerów. Rutynowo w 2 lub 3 dobie po punkcji wykonuje się transfer czyli podanie zarodków do jamy macicy.

Zarodek osiąga zdolność do zagnieżdżenia w błonie śluzowej macicy ok. 5-6 doby. Wtedy właśnie osiąga stadium blastocysty- czyli embrionu, który ma już zróżnicowane funkcjonalnie komórki i jamkę wypełnioną płynem. Wówczas w otoczce przejrzystej pojawia się szczelina, przez którą blastocysta "wykluwa się" czyli wydostaje z otoczki i dopiero wtedy ma zdolność do zagnieżdżenia w śluzówce.

W niektórych sytuacjach można przeprowadzić transfer w piątej dobie po punkcji, kiedy zarodek osiąga stadium blastocysty. Podanie zarodka w tym stadium może znacząco zwiększyć szansę na ciążę, dlatego często podaje się tylko jedną blastocystę. Przedłużoną hodowlę proponuje się pacjentkom, które mają dużo (powyżej 8-10) dobrze rokujących w drugiej/trzeciej dobie zarodków.

 
Embrioskop
facebook1