• Hol główny

Bank nasienia w nOvum

Przychodnia nOvum korzysta między innymi z zasobów własnego banku nasienia. Wszyscy dawcy przechodzą badania potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia, mają wykluczone nosicielstwo chorób genetycznych i wirusowych, a nasienie jest przebadane pod kątem jakości (włączając w to test mrożenia).

Bank nasienia nOvum spełnia standardy unijne ujęte w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich a także ustawy o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku i rozporządzenia wykonawczego  do tej ustawy. Posiada też pozwolenie ministerstwa zdrowia na działanie banku komórek rozrodczych i zarodków.

Dawcy nasienia poddawani są wszystkim wymaganym w rozporządzeniu MZ oraz dyrektywie wykonawczej badaniom dotyczącym ewentualnego przenoszenia chorób zakaźnych (HIV 1 i 2, HCV, HBV, VDRL, CMV i Chlamydii).

Ponadto nasienie poddawane jest dodatkowo badaniom bakteriologicznym. Zgodnie z przepisami zamrożone nasienie podlega kwarantannie przez okres 6. miesięcy, a po upływie tego okresu wymagane jest ponowne przeprowadzenie badań i dopiero po wykluczeniu chorób infekcyjnych nasienie może być użyte do inseminacji lub zapłodnienia pozaustrojowego w przypadku braku plemników u partnera pacjentki chyba że próbka laboratoryjna krwi dawcy komórek rozrodczych pobranych w celu dawstwa innego niż partnerskie jest dodatkowo badana przy pomocy techniki amplifikacji kwasów nukleinowych (NAT) w odniesieniu do danych wirusów.

Informacja dla potencjalnych dawców nasienia

Kandydat na dawcę przechodzi szereg badań na koszt Przychodni nOvum, poczynając od badania nasienia (w tym również mrożenie nasienia), testów z krwi potwierdzających ogólny dobry stan zdrowia oraz wykluczających nosicielstwo najczęściej zdarzających się w populacji chorób genetycznych i wirusowych; dopiero po uzyskaniu dobrych wyników może być zakwalifikowany. W celu uzyskania bliższych informacji lub umówienia się na badania prosimy o kontakt z laboratorium embriologicznym. Kandydatów na dawcę prosimy o telefoniczny kontakt z laboratorium embriologicznym nOvum 22 566 80 00 w godzinach 10:00-11:00 od poniedziałku do piątku.

Wstępne kryteria, które musi spełnić kandydat na dawcę nasienia:

 • wiek 21 - 35 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobre parametry nasienia (koncentracja, ruchliwość, prawidłowa morfologia),
 • bez nałogów, chorób dziedzicznych,
 • posiadanie własnego potomstwa będzie dodatkowym atutem.

Ponadto, dawca musi spełniać następujące warunki (badania zostaną wykonane w nOvum):

 • prawidłowe wyniki badań genetycznych w zakresie ukrytego nosicielstwa najczęściej występujących nieprawidłowości  w populacji,
 • pozytywny wynik badań przez lekarzy: internistę i urologa,
 • prawidłowe wyniki badania bakteriologicznego oraz w kierunku nosicielstwa wyżej wymienionych chorób infekcyjnych.

Normy jakościowe nasienia wymagane od dawcy:

 • minimum 30 mln plemników/1 ml (powyżej normy WHO),
 • minimum 50% ruchomych plemników, w tym minimum 15% plemników o ruchu szybkim postępowym (powyżej normy WHO),
 • prawidłowa morfologia (wg normy WHO).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji