• Hol główny

Bank nasienia w nOvum

Przychodnia nOvum korzysta głównie z zasobów własnego banku nasienia. Wszyscy dawcy przechodzą badania potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia, mają wykluczone nosicielstwo chorób genetycznych i wirusowych, a nasienie jest przebadane pod kątem jakości (włączając w to test mrożenia).

Bank nasienia nOvum spełnia standardy unijne ujęte w dyrektywie 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.

Dawcy nasienia poddawani są wszystkim wymaganym w dyrektywie wykonawczej badaniom dotyczącym ewentualnego przenoszenia chorób zakaźnych (HIV 1 i 2, HCV, HBV, VDRL, CMV).

Ponadto nasienie poddawane jest badaniom bakteriologicznym. Zamrożone nasienie podlega kwarantannie przez okres 6. miesięcy, a po upływie tego okresu wymagane jest ponowne przeprowadzenie badań i dopiero po wykluczeniu chorób infekcyjnych nasienie takie może być użyte do inseminacji lub w protokole IVF/ICSI.

Informacja dla potencjalnych dawców nasienia

Kandydat na dawcę przechodzi szereg badań na koszt Przychodni nOvum, poczynając od badania nasienia (w tym również mrożenie nasienia), testy z krwi potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia oraz wykluczające nosicielstwo chorób genetycznych i wirusowych; dopiero po uzyskaniu dobrych wyników może być zakwalifikowany i otrzymać odpowiednią rekompensatę. W celu uzyskania bliższych informacji lub umówienia się na badania prosimy o kontakt z laboratorium andrologicznym. Kandydatów na dawcę prosimy o kontakt z laboratorium andrologicznym nOvum 22 566 80 00.

Wstępne kryteria, które musi spełnić kandydat na dawcę nasienia:

 • wiek 21 - 35 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • dobre parametry nasienia (koncentracja, ruchliwość, prawidłowa morfologia),
 • bez nałogów, chorób dziedzicznych,
 • posiadanie własnego potomstwa będzie dodatkowym atutem,
 • mężczyzna nie może być dawcą nasienia w innych placówkach.

Ponadto, dawca musi spełniać następujące warunki (badania zostaną wykonane w nOvum):

 • prawidłowy kariotyp,
 • brak mutacji w genie CFTR odpowiadających za występowanie mukowiscydozy,
 • pozytywny przebieg badań internistycznych i urologicznych,
 • prawidłowe badania bakteriologiczne oraz infekcyjne.

Normy jakościowe nasienia wymagane od dawcy:

 • minimum 30 mln plemników/1 ml (powyżej normy WHO),
 • minimum 50% ruchomych plemników, w tym minimum 15% plemników o ruchu szybkim postępowym (powyżej normy WHO),
 • prawidłowa morfologia (wg normy WHO).