• Dofinansowanie in vitro 2022 krakow 1920x900
  Dofinansowanie in vitro 2022 krakow text 1920x900

Krakowski Program dofinansowania do in vitro

Obecnie w Przychodni Lekarskiej nOvum dostępny jest Program umożliwiający uzyskanie dofinansowania zabiegów in vitro dla mieszkańców Krakowa. Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi informacjami, zasadami dopuszczenia do udziału w programie oraz rodzajami procedur, które mogą zostać dofinansowane.

Nabór wniosków od 11.05.2022 r.

Szanowni Państwo!

zgodnie z wytycznymi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, termin rozpoczęcia naboru zgłoszeń do Programu przypada na dzień 11.05.2022 r. W związku z tym informujemy, że zgłoszenia do udziału w Programie realizowanym w Przychodni Lekarskiej "nOvum" można składać dopiero od tego dnia. Dostarczone do nOvum zgłoszenia przed wskazaną datą nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące zgłoszenia


Program dofinansowania zabiegów in vitro przez Miasto Kraków.

W ramach Programu, każda zakwalifikowana para ma prawo skorzystać z dofinansowania jednej, zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest zakwalifikowanie pary do Programu w ramach jednej z poniższych procedur:

 1. Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie), w której zakres wchodzą:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • stymulację mnogiego jajeczkowania wraz z nadzorowaniem jej przebiegu;
 • dobór dawcy nasienia, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności (w przypadku dawstwa innego niż partnerskie);
 • punkcja pęcherzyków jajnikowych;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji pęcherzyków jajnikowych;
 • zapłodnienie pozaustrojowe oraz nadzór nad rozwojem zarodków w laboratorium embriologicznym; 
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków (przechowywanie depozytu para opłaca samodzielnie), które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Z Programu mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria włączenia:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (wg. rocznika urodzenia);
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/mL lub hormon folikulotropowy – FSH jest poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Krakowa, co potwierdza przedstawiając w nOvum odpowiednie oświadczenie;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania oocytów.

 

 

Dla par przystępujących do procedury zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nawracające utraty ciąż w tym samym związku (więcej niż trzy udokumentowane   poronienia);
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

 1. Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie), w której zakres wchodzą:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawczyni komórek rozrodczych, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • pozaustrojowe zapłodnienie komórek jajowych dawczyni i nadzór nad rozwojem zarodków w laboratorium embriologicznym;
 • transfer zarodków do jamy macicy w cyklu świeżym, jeśli pozwala na to sytuacja kliniczna pacjentki;
 • kriokonserwacja zarodków (przechowywanie depozytu para opłaca samodzielnie), które nie zostały transferowane do jamy macicy, w celu późniejszego wykorzystania przez parę w kolejnych cyklach.

Z Programu mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria włączenia:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (wg. rocznika urodzenia);
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/mL lub hormon  folikulotropowy – FSH jest poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Krakowa, co potwierdza przedstawiając w nOvum odpowiednie oświadczenie;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania oocytów.
 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy - FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia reakcja na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez nOvum, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

 1. Procedury adopcji zarodka, w której zakres wchodzą:

 • kwalifikacja na podstawie indywidualnej oceny sytuacji klinicznej pary i po przeprowadzeniu niezbędnej diagnostyki, w tym wymaganych ustawowo badań;
 • dobór dawców zarodka, zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności;
 • przygotowanie biorczyni do transferu zarodka/ów;
 • przygotowanie zarodków i transfer zarodków do jamy macicy.

Z Programu mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria włączenia:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (wg. rocznika urodzenia);
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/mL lub hormon  folikulotropowy – FSH jest poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Krakowa, co potwierdza przedstawiając w nOvum odpowiednie oświadczenie;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania oocytów.
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez nOvum, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Miasta Kraków w ramach realizacji programu pt. „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Z Programu mogą skorzystać pary, które spełniają następujące kryteria włączenia:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 42 lat (wg. rocznika urodzenia);
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/mL lub hormon  folikulotropowy – FSH jest poniżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
 • w dniu kwalifikacji do Programu para zamieszkuje na terenie Krakowa, co potwierdza przedstawiając w nOvum odpowiednie oświadczenie;
 • wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania oocytów.

 

 

W celu skorzystania z Programu należy:

 • umówić konsultację medyczną w Przychodni Lekarskiej „nOvum”dzwoniąc na numer infolinii 22 566 80 00 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: rejestracja@novum.com.pl. Podczas rozmowy z pracownikiem infolinii, prosimy o powołanie się na Program. Wysyłając wiadomość e-mail prosimy podać w tytule maila: zgłoszenie do programu Urzędu Miasta Kraków w treści maila swoje imię, nazwisko i numer telefonu.
 • wypełnić wniosek o uczestnictwo w "Gminnym Programie Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na 2022 r.". Wniosek dostępny jest na stronie lub w rejestracji nOvum.

Prosimy również o zabranie ze sobą, na konsultację medyczną, całej dotychczasowej dokumentacji leczenia oraz aktualne wyniki badań AMH i FSH oba wykonane w 2-3 dniu cyklu nie starsze niż 6 miesięcy.

 

Para będzie mogła przystąpić do leczenia w ramach Programu, jeżeli:

 • spełnia warunki określone przez Miasto Kraków w programie polityki zdrowotnej pn. „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

 

 

Wniosek o uczestnictwo w Gminnym Programie Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na 2022 r.

Wersja PDF Wersja DOCX

 


Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronach Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach Programu, każda zakwalifikowana para może uzyskać od Miasta Kraków dofinansowanie do:

 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie) – maksymalne dofinansowanie 5000 zł.
 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych lub męskich komórek rozrodczych – maksymalne dofinansowanie 5000 zł.
 • Procedury dawstwa zarodka (adopcji zarodka) – maksymalne dofinansowanie 2500 zł.

Pary przystępujące do Programu zobowiązuje się do posiadania aktualnych wyników badań określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 roku.


Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Miasta Kraków w ramach realizacji programu pt „Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa”.

Wniosek o uczestnictwo w Gminnym Programie Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa na 2022 r.

Wersja PDF Wersja DOCX

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji