• Hol główny

Słownik

Słownik najczęsciej używanych pojęć

Transfer embrionów
Definicja: ET, embriotransfer

podanie rozwijającego się in vitro zarodka do jamy macicy. Więcej o zabiegu IVF.