• Hol główny

Piotr Węgrzyn


Piotr Węgrzyn

prof. dr hab. n. med.; specjalista położnictwa i ginekologii, perinatologii, genetyki klinicznej, diagnostyki prenatalnej.

Kierownik Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na ul. Żwirki i Wigury 63a, którą zorganizował od podstaw w powstałym w 2015 r. Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, obecnie wchodzącym w skład UCK WUM.

Specjalizuje się w diagnostyce prenatalnej (w tym inwazyjnej tj. amniopunkcja, biopsja kosmówki, kordocenteza), perinatologii, genetyce rozrodu, ultrasonografii ginekologiczno-położniczej oraz terapii płodu.

Członek Zarządu Sekcji Diagnostyki Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Skończył studia medyczne w 1996 roku. W 2002 roku uzyskał stopień dr n. med. na podstawie dysertacji pt.: „Ocena przepływów żylnych i tętniczych w ciążach powikłanych opóźnionym wewnątrzmacicznym wzrastaniem płodu”.

W latach 2003-2005 spędził 27 miesięcy na stypendium naukowym w King’s College Hospital w Londynie, szkoląc się z zakresu ultrasonografii, diagnostyki prenatalnej i medycyny płodu pod kierunkiem prof. Kyprosa Nicolaidesa oraz echokardiografii płodowej pod kierunkiem Prof. Lindsey Allan.

W 2005 roku, jako pierwszy Polak, uzyskał w Londynie Diploma in Fetal Medicine, odpowiednik nadspecjalizacji z medycyny płodu. W latach 2006-2008 szkolił się przez 24 miesiące w zakresie diagnostyki obrazowej w Peninsula Radiology Academy w Derriford University Hospital w Plymouth w Wielkiej Brytanii. W roku 2010 uzyskał stopień dr hab. n. med. na podstawie dorobku naukowego oraz pionierskiej pracy pt.:  „Zastosowanie ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej między 11+0 - 13+6 tygodniem ciąży”.

Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 2016 roku.

Autor i współautor 24 rozdziałów w książkach ponad 100 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych, dotyczących min. zastosowania ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce prenatalnej, klinicznych zastosowań ultrasonografii ginekologiczno-położniczej, zastosowania technik dopplerowskich w ciąży wysokiego ryzyka, wczesnego wykrywania i wewnątrzmacicznej terapii wad płodu oraz nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w perinatologii.

W 2004 roku ukazała się monografia „Badanie ultrasonograficzne między 11+0 -13+6 tygodni ciąży” pod redakcją Kyprosa Nicolaidesa i Piotra Węgrzyna, będąca pierwszą publikacją książkową w języku polskim dotyczącą tej problematyki. Jest również autorem podręcznika „Diagnostyka Prenatalna w Praktyce” red. Piotr Węgrzyn, Dariusz Borowski, Mirosław Wielgoś, obowiązkowego dla lekarzy specjalizujących się w położnictwie i ginekologii.

Wykładowca na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych oraz kursach i warsztatach praktycznych z zakresu ultrasonografii i diagnostyki prenatalnej organizowanych min. przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W nOvum prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn wykonuje:

  • ginekologiczne
  • ciąży pojedynczej i mnogiej
  • prenatalną - USG ciąży 11-13 t.c. z oceną ryzyka trisomii i preeklampsji na podstawie testu PAPP-A lub testu PAPP-A i PlGF (łożyskowy czynnik wzrostu)
  • serca płodu w ciąży pojedynczej i mnogiej.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji