• Hol główny

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem aplikacji o pracę

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym jest Przychodnia Lekarska nOvum Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-807, ul. Bociania 13 (dalej: Przychodnia)

Z kim możecie się Państwo skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez  Przychodnię możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail iod@novum.com.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

  1. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa  pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postepowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c.  RODO) , natomiast dane do kontaktu na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
  2. Przychodnia będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  3. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (na przykład zdjęcie, zainteresowania) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zgodę można cofnąć wysyłając informację na adres iod@novum.com.pl

Skąd są pozyskiwane Państwa dane?

Co do zasady otrzymujemy dane osobowe zawarte dokumentach aplikacyjnych bezpośrednio od Państwa. Niekiedy przy prowadzeniu rekrutacji korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych – firm rekrutacyjnych, którym zgłaszamy zapotrzebowanie na personel zgodnie z przekazanym przez nas tym firmom opisem stanowisk.

Komu przekazywane są Państwa  dane osobowe?

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  1. dostawcom usług umożliwiających zarządzanie Przychodnią  (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających  Przychodnię w dochodzeniu należnych roszczeń lub obronie roszczeń,
  3. firmom wspierającym Przychodnię w procesie rekrutacyjnym.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Czy podanie danych jest Państwa obowiązkiem?

Udział w procesie rekrutacyjnym jest dobrowolny, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych w zakresie wynikającym z tych przepisów. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

Dane, które wykraczają poza ten zakres przekazujecie  nam Państwo w pełni dobrowolnie i ich nieprzekazanie nie ma negatywnego wpływu na przebieg procesu rekrutacji, choć niepodanie danych kontaktowych może ten proces znacznie wydłużyć.

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii , prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@novum.com.pl

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych: Prezes UODO  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies . Więcej informacji