Badania kliniczne

Poniżej przedstawiamy Państwu listę badań klinicznych prowadzonych w nOvum.

Badania kliniczne

Badanie kliniczne - AH

Zapraszamy do udziału w badaniu klinicznym Pary, które przygotowują się do kriotransferu zarodka w nOvum

1. Informacje o badaniu

Zapraszamy Pacjentów nOvum, którzy przygotowują się do kriotransferu zarodka w naszej Przychodni, do wzięcia udziału w projekcie leczniczym, oceniającym skuteczność zastosowania dwóch różnych metod nacięcia osłonki przejrzystej (manualnego i przy użyciu lasera) tzw. Assisted Hatching (AH) zarodków w stadium blastocysty po rozmrożeniu w porównaniu do kontrolnej grupy Pacjentek, u których przetransferowano blastocystę bez nacięcia osłonki przejrzystej. Badanie ma na celu ustalenie czy nacięcie osłonki przejrzystej zarodka w stadium blastocysty przed kriotransferem zwiększa szansę na ciążę i urodzenie dziecka.

Nacięcie osłonki przejrzystej (AH) jest metodą powszechnie stosowaną w laboratoriach in vitro na całym świecie. Procedura ta polega na wykonaniu nacięcia (otworu) w osłonce przejrzystej, która otacza zarodek, za pomocą mikronarzędzi lub lasera. Celem procedury jest ułatwienie zarodkowi wyklucia  się z osłonki przejrzystej i ułatwienie procesu jego implantacji w macicy. Dotychczas jednak nie ustalono jednoznacznie w jakich sytuacjach nacięcie otoczki może zwiększać skuteczność implantacji zarodka oraz czy metoda stosowana podczas otwierania otoczki ma znaczenie dla skuteczności zabiegu.

2. Kryteria kwalifikacji:

Możecie Państwo zostać zakwalifikowani jeśli:

  • przeszliście przynajmniej jedną nieudaną próbę leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego – Pacjentka nie była w przeszłości w ciąży ani nie miała poronień;
  • u Pacjentki nie stwierdzono w wywiadzie tzw. ”trudnych” transferów w przeszłości;
  • wiek Pacjentki zawiera się w przedziale od ≥18 do ≤42 lat, a BMI od ≥18 do ≤30;
  • posiadacie Państwo zamrożone zarodki w stadium blastocysty klasyfikowane jako bl2, bl3 lub bl4 utworzone w Przychodni nOvum;
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie braliście Państwo udziału w innym badaniu klinicznym mogącym mieć wpływ na płodność oraz posiadane przez Państwa zarodki nie powstały podczas badania klinicznego.

3. Kontakt w sprawie zgłoszenia na badanie:

W sprawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji do badania prosimy o kontakt na adres mailowy: ah@novum.com.pl

Uczestnictwo w projekcie nie wiąże się z obowiązkiem dodatkowych badań ponad te wymagane rutynowo do kriotransferu.

Głównym badaczem będzie lek. Katarzyna Kozioł. Koszt wykonania procedury AH pokryje Przychodnia nOvum.

4. Pełna treść Ogłoszenia

To ogłoszenie i badanie zostały zatwierdzone przez komisję bioetyczną.