Wyniki badań

Korzystanie z aplikacji umożliwiającej pobieranie wyników online* ułatwi
Wam diagnostykę i leczenie w nOvum.

Dzięki korzystaniu z tej funkcji w dowolnym miejscu i czasie zyskujecie szybki dostęp do protokołu mrożenia zarodków oraz wyników badań bezpośrednio po wykonaniu ich przez laboratorium, a także macie możliwość chronologicznego gromadzenia dokumentacji na własnym komputerze.

Pierwsze logowanie do systemu Kolejne logowanie do systemu
Wyniki badań

Pierwsze logowanie
do systemu

Podczas pierwszego logowania:

1. wybierz „Nowe hasło”
2. uzupełnij adres e-mail (wskazany w oświadczeniu podpisywanym w rejestracji nOvum)
3. wpisz swój numer PESEL
4. kliknij „Prześlij”

Hasło zostanie przesłane na adres e-mailowy podany w nOvum.

WAŻNE: jeśli oczekiwana wiadomości nie dotarła, należy sprawdzić folder SPAM w skrzynce mailowej.

Po zalogowaniu do serwisu można skorzystać z zamieszczonej tam instrukcji.

Należy pamiętać, że wyniki są dostępne w systemie przez okres 90 dni od daty ich rejestracji w serwisie.

Pierwsze logowanie do systemu

O wynikach badań

Wyniki są dostępne w systemie przez okres 90 dni od daty ich rejestracji w serwisie.
W systemie elektronicznym nie będą dostępne wyniki badań, które powinny być omówione z lekarzem w trakcie wizyty, tj. badań: genetycznych, histopatologicznych
(w tym również cytologia) i histochemicznych oraz wyniki testów prenatalnych.

Z serwisu mogą korzystać Pacjenci, którzy w rejestracji Kliniki nOvum podpisali stosowne oświadczenie.

Trudności w korzystaniu z systemu

Jeśli system nie funkcjonuje prawidłowo lub obsługa sprawia trudności, prosimy o przesłanie informacji na adres online@novum.com.pl. Informacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer ID znajdujący się na karcie Pacjenta, oraz opis problemu.

Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych, a odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy, który został podany podczas podpisywania zgody na odbiór wyników online.

*Wyniki badań udostępniane są w imieniu i na rzecz Kliniki nOvum przez serwis internetowy eLaborat.

Regulamin użytkowania serwisu eLaborat.