Polityka jakości nOvum

Polityka jakości nOvum wyraża się w udzielaniu profesjonalnej i kompleksowej pomocy wszystkim Pacjentom, którym jest potrzebna, aby stworzyć pełną rodzinę poprzez przywrócenie, zwiększenie lub zabezpieczenie ich płodności.

Polityka jakości nOvum

Polityka jakości nOvum

Polityka jakości nOvum wyraża się w udzielaniu profesjonalnej i kompleksowej pomocy wszystkim Pacjentom, którym jest potrzebna, aby stworzyć pełną rodzinę poprzez przywrócenie, zwiększenie lub zabezpieczenie ich płodności.

Nasza pomoc jest kompleksowa i wychodząca naprzeciw potrzebom Pacjentów. Leczymy nowocześnie, w przyjaznej atmosferze, zapewniając najwyższą możliwą w obecnym stanie wiedzy skuteczność wykorzystując wykształcenie i doświadczenie personelu oraz najlepszych materiałów i urządzeń.

Naszym celem jest zapewnienie Pacjentom najwyższego standardu leczenia w celu przywrócenia lub zabezpieczenia ich płodności w sposób optymalny i zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, wykorzystując wszystkie dostępne metody nowoczesnej medycyny rozrodu, a także profesjonalną obsługę, najwyższej jakości sprzęt, komfort oraz przyjazną atmosferę. Naszą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • profesjonalizm w udzielaniu świadczeń medycznych;
 • badanie i analizowanie potrzeb oraz ciągłe dążenie do spełniania oczekiwań Pacjentów;
 • stosowanie indywidualnego i kompleksowego podejścia do Pacjenta;
 • zatrudnianie personelu medycznego o najwyższych kwalifikacjach zawodowych;
 • dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • wykorzystywanie w pracy optymalnych, sprawdzonych materiałów, metod leczniczych, urządzeń i usług z równoczesnym wdrażaniem najnowszych, ale już wypróbowanych, bezpiecznych technik i sposobów leczenia niepłodności;
 • stałą poprawę warunków i bezpieczeństwa udzielania usług medycznych, poprzez identyfikację możliwych zagrożeń i zapobieganie ich wystąpienia, w tym monitorowanie sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID – 19 i dostosowywanie się do wytycznych i wymagań prawnych;
 • wprowadzanie nowoczesnych metod profilaktyki i leczenia niepłodności;
 • używanie nowoczesnego, regularnie kontrolowanego sprzętu medycznego;
 • stałą i regularną kontrolę skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych metod leczniczych;
 • ciągłe dążenie do zwiększenia dostępności naszych usług dla wszystkich potrzebujących pacjentów poprzez uczestnictwo w programach i projektach, które znacząco zmniejszają koszty leczenia niepłodności pacjentów;
 • oświatę i edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki niepłodności i możliwości jej leczenia, w tym działalność w towarzystwach naukowych, wystąpienia w mediach, publikacje w prasie popularno – naukowej, dni otwarte, publikacje w Internecie;
 • dbałość o ochronę poufności i bezpieczeństwa danych osobowych (Polityka prywatności nOvum).

Polityka Jakości tworzy ramy do identyfikowania celów jakościowych. Kierownictwo nOvum poddaje niniejszą Politykę Jakości okresowym weryfikacjom w celu jej doskonalenia, zapewnienia aktualności oraz zgodności z kierunkami rozwoju firmy.

Gwarancją realizacji dążeń nOvum jest zobowiązanie Kierownictwa do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015.