Monitorowanie cyklu

Monitorowanie cyklu służy obserwacji naturalnego cyklu miesięcznego kobiety i przemian zachodzących w układzie rozrodczym: wzrostu i dojrzewania pęcherzyków Graafa, potencjalnie zawierających komórki jajowe, zmian zachodzących w endometrium.

Celem monitorowanie jest również wskazanie najbardziej korzystnego z punktu widzenia zapłodnienia okresu współżycia.

Monitorowanie cyklu

Cel monitorowania cyklu miesiączkowego

W przypadku, kiedy lekarz stwierdzi niepękające pęcherzyki Graafa, zaproponuje podanie zastrzyku gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w celu wywołania owulacji. Wzrost i dojrzewanie pęcherzyków może być stymulowane (tzw. indukcja owulacji) poprzez podawanie odpowiednio dobranych leków.

Schemat ich podawania dobierany indywidualnie do potrzeb Pacjentki.