Dopłaty do in vitro w nOvum w ramach Programu Urzędu Miasta!

Udostępnij:

W wyniku konkursu ofert Przychodnia Lekarska nOvum została realizatorem „Stołecznej kampanii na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”. Zapraszamy do skorzystania z możliwości dofinansowania leczenia!

W ramach Programu, każda zakwalifikowana para może uzyskać od Miasta Stołecznego Warszawy dofinansowanie zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 80% kosztów, nie więcej niż 5625** zł, przy czym:

 • maksymalna liczba procedur, do których przysługuje dofinansowanie to trzy cykle zapłodnienia pozaustrojowego (jeśli wskutek pierwszego lub drugiego cyklu nie doszło do urodzenia dziecka);
 • Pary, które wcześniej korzystały nie więcej niż dwa razy z rządowego programu dofinansowania in vitro lub innych programów finansowanych ze środków publicznych mogą przystąpić do Programu. W takim przypadku, dofinansowanie będzie przysługiwało tylko na jedną próbę. Przed przystąpieniem do Programu Pacjenci będą podpisywać stosowne oświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z dofinansowania do zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego ze środków publicznych.

Z Programu będą mogły skorzystać osoby lub Pary, jeżeli:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25 – 40 lat;
 • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem  AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml;
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności;
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku nieformalnym (o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8  ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności);
 • w dniu kwalifikacji do Programu Para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat, co potwierdza przedstawiając w nOvum odpowiednie oświadczenie;
 • nie wykorzystała trzech cykli leczenia metodą in vitro finansowanych ze środków publicznych, w tym środków z programu Ministra Zdrowia, co potwierdza oświadczeniem podpisanym w nOvum.

Z Programu będą mogły skorzystać również te Pary, u których wcześniej z powodzeniem lub bez powodzenia przeprowadzono procedury zapłodnienia pozaustrojowego.
Z dopłaty w ramach Programu będą mogły skorzystać kobiety, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię zabezpieczającą płodność przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego, poprzez pobranie i zamrożenia komórek jajowych.

W jaki sposób mogę skorzystać z Programu i otrzymać dofinansowanie leczenia?

W celu skorzystania z Programu należy zgłosić się Kliniki „nOvum” na wizytę wstępną. Prosimy o przygotowanie i zabranie ze sobą całej dotychczasowej dokumentacji leczenia. Para będzie mogła przystąpić do leczenia w ramach Programu, jeżeli:

 • stan zdrowia i dotychczasowe leczenie wskakuje, że Para wykorzystała wszystkie inne metody leczenia niepłodności, leczenie trwało odpowiednio długo i zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe uzyskanie ciąży w wyniku zastosowania tych metod;
 • spełnia warunki określone przez Miasto stołeczne Warszawa w  programie polityki zdrowotnej pn. „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”.

Jakie procedury mogą być dofinansowane w ramach Programu?

 • stymulacji mnogiego jajeczkowania i monitorowanie;
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji;
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych;
 • pobrania plemników i przygotowanie do zapłodnienia;
 • pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro;
 • transfer zarodków do jamy macicy;
 • kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym.

Program jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Miasta Stołecznego Warszawa w ramach realizacji programu  „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019”.
W nOvum istnieje możliwość elektronicznej deklaracji uczestnictwa w Programie, jednak ze względu na to, że termin konsultacji lekarskiej uzależniony jest od cyklu miesięcznego kobiety, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą rejestracją, tel. 22 566 80 00. Elektroniczne zgłoszenie do Programu prosimy przesyłać na adres programwarszawski@novum.com.pl podając w treści maila swoje imię, nazwisko i numer telefonu.
** Dopłata w wysokości 5625 zł obowiązuje od 8 marca 2019 roku. Do 7 marca 2019 roku kwota dopłat wynosiła do 5000 zł