10 dzień po transferze, wynik bhcg 10.37, co to znaczy?

10 dzień po transferze, wynik bhcg 10.37, co to znaczy?

Wynik jest niski, ale wskazuje na wczesną ciążę. Trzeba powtórzyć badanie po 48 godz.,aby stwierdzić czy hormon ciążowy betahCGprawidłowo przyrasta – jego stężenie powinnosię co najmniej podwoić; jeśli tak się stanie, można to uznać za dobrą prognozę co do dalszego rozwoju ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum