5-komórkowy zarodek w II dobie po zapłodnieniu, czy wszystko jest w porządku?

Co oznacza, jeżeli zarodek w drugiej dobie od zapłodnienia podzielił się niesymetrycznie na 5 komórek? Czy w związku z tym taki zarodek jest prawidłowy, czy świadczy to o jakiejś nieprawidłowości?

Podział blastomerów w warunkach prawidłowych następuje niejednoczasowo, a więc zarodek dzieli się najpierw na dwie, potem na trzy, następnie na cztery i w końcu na pięć komórek. Ostatnie badania nad dynamicznymi parametrami rozwoju zarodka wskazują wręcz, że osiągnięcie w odpowiednim czasie od zapłodnienia stadium 5-komórkowego jest bardzo ważne, jeśli chodzi o przewidywanie szansy na zagnieżdżenie się zarodka i zapoczątkowanie ciąży. Tak więc Pani zarodek rozwijał się prawidłowo i nie ma powodu do niepokoju.

Embriolog nOvum

Powrót do forum