8dpt 3-dniowego zarodka beta hCG = 17

8dpt 3-dniowego zarodka moja beta HCG wynosiła 17, natomiast 9dpt 36, 11dpt 74, czy te wyniki są w normie? Nie są za niskie wartości?

Stężenie hCG przyrasta prawidłowo.

Embriolog nOvum

Powrót do forum