Adopcja oocytu – jakie są zasady obowiązujące w Novum?

Jak wygląda procedura i jaki jest koszt adopcji komórki jajowej od dawczyni? Jestem już po kilku zabiegach in vitro, niestety bezskutecznych.

Ostateczną decyzję dotyczącą wskazań medycznych do skorzystania z komórek dawczyni do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w Pani przypadku powinien podjąć lekarz prowadzący po dokładnym przeanalizowaniu Pani historii choroby.

nOvum stwarza swoim pacjentkom możliwość użycia komórki jajowej,zazwyczajanonimowej, dawczyni do zapłodnienia metodąin vitro. Dawczyniami oocytów są przede wszystkim młode, zdrowe pacjentki podchodzące do procedury zapłodnienia pozaustrojowego, najczęściej z powodu słabych parametrów nasienia męża, dobrze reagujące na stymulację hormonalną, u których w czasie punkcji jajników pobrano dużą liczbę komórek jajowych, a których część są skłonne przekazać potrzebującym parom w ramach ulgi w finansowaniu własnej terapii. Z uwagi na to, że nie wszystkie pacjentki spełniające powyższe kryteria decydują się na ten gest oraz że do dyspozycji przychodni przekazywana jest niewielka ilość komórek jajowych, czas oczekiwania na dawstwo wynosi około kilku miesięcy. Sporadycznie przyjmujemy komórki jajowe od kobiet, któremaja swoje zdrowe dzieci i poddają się stymulacji jedynie w celu oddania swoich komórek jajowych niepłodnym pacjentkom, które nie wytwarzają własnych. Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na komórki jajowe jest zawsze większe niż ich dostępność. Zazwyczaj staramy się przekazać biorczyniom dwie komórki jajowe. Koszt procedury zapłodnieniain vitroz użyciem komórki jajowej pochodzącej od anonimowej dawczyni waha się w granicach 6500 – 7500 zł izależy od wysokości rekompensaty, którą otrzymuje dawczyni. Ilość dostępnych komórek jajowych pochodzących od dawczynimoże się zwiększyć, a czas oczekiwania na nie może ulec skróceniu w przypadku dawstwa oocytów, które nie jest anonimowe – pacjentka biorczyni zgłasza się do kliniki ze swoją dawczynią, która jest następnie stymulowana i podawana punkcji jajników.

Embriolog nOvum

Powrót do forum