Adopcja zarodków

Zdecydowaliśmy się z mężem na adopcję zarodów, z uwagi na fakt, iż nasze słabo się dzielą i nie rozwijają się dalej. Jaki jest czas oczekiwani w Novum na zarodki, ile zarodków można adoptować przy jednej próbie, czy podawane są z embryoglue, w jakim momencie podawane są zarodki, tzn. czy jest to blastocysta, czy np. zarodek 12B?

Do adopcji embrionów mogą przystąpić pacjenci nOvum, zatem pierwszym Państwa krokiem (jeśli nie jesteście naszymi pacjentami) powinno być spotkanie z lekarzem naszej placówki i odpowiednia kwalifikacja do zabiegu. nOvum dysponuje zarodkami do adopcji, które pacjenci mający już swoje dzieci przekazują do dyspozycji przychodni na potrzeby innych niepłodnych par. Po zakwalifikowaniu przez lekarza nOvum, spełnieniu wymogów formalnych i odpowiednim przygotowaniu do transferu, można skorzystać z tej formy terapii. Zazwyczaj zarodki do transferu umieszczamy w pożywce EmbryoGlue. Podajemy w czasie transferu jeden bądź dwa zarodki. Niejednokrotnie zdarza się, że od chwili rozmrożenia zarodków do momentu ich przetransferowania (kilka bądź kilkanaście godzin) ilość jego komórek zwiększa się, co oznacza, że zarodek wznowił podziały po rozmrożeniu. Możliwa jest także hodowla zarodków do stadium blastocysty, jednak sensem hodowli jest „wybranie” najlepszych zarodków do transferu z wielu, które są dostępne, natomiast do adopcji jest rozmrażanych tylko tyle zarodków, ile jest możliwych do podania (nie więcej niż dwa dobrze rokujące). Nie ma u nas zwyczaju, aby pacjenci wybierali stadium rozwoju zarodka. Zwykle embrionów do adopcji z uregulowanym statusem nie ma aż tak wiele, aby to było możliwe. Staramy się jednak zawsze zrobić wszystko, by szanse na ciążę były jak największe w danej sytuacji.

Embriolog nOvum

Powrót do forum