Aktywacja komórek jajowych – możemy skorzystać za dopłatą z tej metody, będąc w programie ministerstwa?

Aktywacja komórek jajowych. Czy mimo tylu niepowodzeń, 5 transferów 3 pełne procedury możemy skorzystać za dopłatą z tej metody będąc w programie ministerstwa? To będzie 3 procedura w programie.

Ogólnie należy podkreślić, że program refundacji przez MZ nie przewiduje możliwości dopłat wnoszonych przez pacjentów do żadnych zabiegów dodatkowych. Jednak większość dodatkowych zabiegów w trakcie procedury in vitro, jeśli lekarz uzna medyczne wskazania do ich zastosowania, są włączone do procedury refundowanego in vitro i nie wymagają dopłat. Aktywacja komórek jajowych również do niech należy. Jeśli więc są spełnione wskazania medyczne do tego zabiegu (tj. brak zapłodnienia po ICSI w poprzednich próbach lub bardzo mały odsetek zapłodnionych komórek jajowych), to aktywacja komórek jajowych będzie wykonana bezpłatnie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum