AMH 0,56

Mam 43 lata i mój poziom AMH wynosi 0,56, czy jest możliwość pobrania prawidłowych komórek jajowych i dalej przeprowadzenia on vitro?

Przy niskim poziomie hormonuAMH(poziom poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej) komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. AMH bliskie 0,5 ng/ml jest źle rokujące. Pani poziom AMH jest bardzo niski i żeby ostatecznie udzielić odpowiedzi na Pani pytanie należałoby to skorelować z obrazem USG jajników oraz ewentualną obecnością naturalnych cykli owulacyjnych. Niemniej należy się liczyć z tym, że może nie być już możliwości pobrania prawidłowej komórki jajowej rokującej powstania zarodka i ciąży. Ważnym badaniem, które pozwoliłoby w pewnym stopniu oszacować Pani szansę na pomyślną stymulację przed punkcją jest dodatkowe oznaczenieFSH i estradiolu na początku cyklu (najpóźniej w 4. dniu cyklu) – badanie wykonane zbyt późno w cyklu może być niemiarodajne oraz badanie liczby pęcherzyków antralnych w badaniu ultrasonograficznym. Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodąin vitroprzeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenie FSHmierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml.Stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum