AMH i jego wpływ na płodność

Oczym może świadczyć wysoki poziom AMH? Czy nie mam przez to szans na naturalną ciążę?

AMH (hormon anty-Mülerowski) to substancja, którą produkują komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe. Naukowe doniesienia wskazują, że poziom AMH w organizmie jest silnie powiązany z liczbą pierwotnych pęcherzyków w jajnikach, czyli tzw. rezerwą jajnikową. Wysoki poziom świadczy o dużej ilości pęcherzyków, niski o małej. Poziom AMH maleje wraz z wiekiem pacjentki i osiąga wartości niewykrywalne po okresie menopauzy; to zatem bardzo wiarygodny wskaźnik stanu płodności kobiety, zaś pomiar poziomu AMH jest miarodajnym sposobem oceny rezerwy jajnikowej na podstawie, której można przewidywać odpowiedź pacjentki na stymulację hormonalną, np. do zabiegu in vitro.

Zwiększone powyżej normy wartości AMH świadczą o dużej ilości drobnych pęcherzyków w jajnikach, co ma miejsce na przykład w zespole policystycznych jajników (PCOS). Dla potwierdzenia tej diagnozy, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań, przede wszystkim USG jajników oraz badań hormonalnych.

Czy ma Pani szansę na naturalna ciążę można ocenić dopiero wtedy, gdy pozna się poziom AMH i wyniki powyższych badań dodatkowych, gdy istnieją wskazania do ich wykonania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum