AMH interpretacja wyniku

Witam, proszę i interpretację wyniku AMH 4,81ng/ml czy jest on za wysoki? Czy to może mieć wpływ na nieudane transfery?

Ten wynik świadczy o bardzo dobrej rezerwie jajnikowej i sam w sobie nie ma wpływu na nieudane transfery.

Embriolog nOvum

Powrót do forum