AMH powyżej 22, co oznacza taki wynik?

AMH powyżej 22, co oznacza taki wynik? AMH wyszło mi powyżej 22 o czym świadczy taki wynik? Czy on wskazuje na PCO i czy może znacząco utrudnić zajście w ciążę?

AMH(hormon anty-Mülerowski) to substancja, którą produkują komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki zawierające niedojrzałe komórki jajowe. Badania naukowe potwierdzają silną zależność pomiędzy poziomemAMHw organizmie a liczbą pierwotnych pęcherzyków w jajnikach (tzw.rezerwa jajnikowa). Wysoki poziomAMHświadczy o dużej ilości pęcherzyków, niski o małej. PoziomAMHpowyżej 3,0 ng/ml może świadczyć o zespole policystycznych jajników (PCOS). Jednak dla potwierdzenia tej diagnozy, niezbędne jest wykonanie dodatkowych badań, przede wszystkim USG jajników oraz badań hormonalnych.

Na podstawie poziomuAMHmożna przewidywać odpowiedź organizmu pacjentki na ewentualną stymulację hormonalną – w przypadku wysokich poziomów ewentualna stymulacja powinna być bardzo ostrożna, ale jednocześnie wysoki poziomAMHjest wyznacznikiem bardzo dobrej rezerwy jajnikowej, rokuje bardzo dobrą odpowiedź na stymulację hormonalną, a co za tym idzie dużą szansę na ciążę.

Aby jednak w pełni zinterpretować Pani wynik należałoby znać jednostki, w których AMH było oznaczane.

Embriolog nOvum

Powrót do forum