Antygen HBs – czy to jest HBsAg, czy anty HBs?

Jesteśmy z mężem w trakcie wykonywania wszystkich badań potrzebnych do procedury in vitro. Mieliśmy do zrobieniam.in. badanie HBsAg oraz anty HBs. Wczoraj odebraliśmy część wyników i mamy jeden z nich - Antygen HBs (ujemny) Chciałabym się dowiedzieć czy to jest HBsAg, czy anty HBs. Bo już sama nie wiem, a u nas w Ośrodku Zdrowia trudno jest się czegokolwiek dowiedzieć. Mam także wynik badania Chlamydii Trachomatis IgG= 3,60 RU/ml (czyli wynik ujemny) oraz Chlamydii Trachomatis IgM= 0,89 RU/ml (czyli wątpliwy). Czy to znaczy, że muszę powtórzyć badanie? Pod koniec czerwca mamy umówioną wizytę w NOVUM i chciałabym już jechać z wszystkimi badaniami na gotowe, aby mieć wyznaczony termin in vitro.

Antygen HBs to inaczej badanie HBsAg. Badanie anty HBs (czyli przeciwciała przeciwko otoczce wirusa) nie jest wymagany przed przystąpieniem do zabiegu in vitro, wykonuje się je w celu ustalenia czy pacjent był szczepiony na żółtaczkę wszczepienna typu B, jeśli sam tego nie pamięta. Przed przystąpieniem do zabiegu in vitro wymagane jest badanie anty HBc ( przeciwciała przeciwko rdzeniowi wirusa typu B, które, jeśli dodatnie, świadczą o przebytym zakażeniu). Jeśli chodzi o wątpliwy wynik badania na obecność Chlamydii, badanie należy powtórzyć lub wykonać bardziej szczegółowe badanie wykrywające DNA drobnoustroju.W przypadku dodatniego wyniku, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ konieczne jest leczenie antybiotykiem obojga partnerów.

Embriolog nOvum

Powrót do forum