Assisted hatching, czyli wspomagane „wykluwanie się” zarodków

Nie korzystałam podczas ostatniego transferu z możliwości nacięcia otoczki zarodka. Czy to jest powodem niepowodzenia? W jakim celu wykonuje się nacięcia i czy jest to skuteczne?

Bez wglądu w Państwa dokumentację medyczną trudno jednoznacznie stwierdzić jaka jest przyczyna niepowodzenia transferu. Assisted hatching (AH) wykonuje się, by wspomóc proces uwolnienia się, czyli tzw.„wykluwania się”, zarodka z otaczającej go otoczki przejrzystej przed zagnieżdżeniem się w macicy. W warunkach fizjologicznych, w macicy, blastocysta rozpręża się i napiera odwewnątrz na otoczkę, aż do jej przerwania. Dalsze rozprężanie się blastocysty ułatwia całkowite „wyklucie się” z otoczki.

Wskazaniami do laserowego nacięcia otoczki przejrzystej są: wiek pacjentki powyżej 39. lat, zwiększony poziom FSH oznaczonego w 1 – 3 dniu cyklu, ponadprzeciętnie gruba otoczka, kilkukrotne niepowodzenie zagnieżdżania się zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum