Badania immunologiczne

Jestem po 3. kriotransferach (na cyklu naturalnym) w państwa klinice, natomiast nigdy nie dochodzi do zagnieżdżenia zarodkow, mimo iż są dobrej jakości. Miałam także wykonaną histeroskopię, wszystko w porządku. Moje pytanie brzmi co mogę zrobić, jakie badania potwierdzające odrzucanie zarodkow przez organizm. Słyszałam o badaniach immunologicznych, czy można je wykonać w państwa klinice? Jaką mamszansę,że po badaniach będę miala odpowiedź na pytanie dlaczego nie ma ciąży?

Nie wykonujemy badań immunologiczncyh w nOvum, gdyż diagnostyka i terapia immunologiczna nie jest rekomendowana przy nawracających niepowodzeniach w implantacji (zagniezdżaniu zarodków) ani przez Polskie Towarzystwo Mydcyny Rozrodu, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie działania zwiększają szansę na ciążę w kolejnych próbach in vitro.

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu zarodków jest ich nieprawidłowy rozwój, co zdarza się zarówno w warunkach in vitro jak in vivo (czyli w organizmie kobiety). W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowy embrion, który zapoczątkuje ciążę. Można starać się wspomóc następne próby, modyfikując protokół stymulacji lub rodzaj przyjmowanych leków do stymulacji. Można również przedłużyć hodowlę zarodków do 5. dnia (stadium blastocysty), aby rozpoznać lepiej te, które mają największe szanse na zagnieżdżenie.

Drugą co do częstości przyczyną niepowodzeń jest nieprawidłowa lub niegotowa do implantacji śluzówka macicy. Należy starać się dobrze zsynchronizować przygotowanie śluzówki z rozwojem zarodka, co często jest trudne w cyklach stymulowanych. Wtedy dodatkową szansę stwarzają cykle mrożonych zarodków bez stymulacji. Należy jednak starać się, aby pula mrożonych zarodków była dobrze rokująca. Dodatkowo w cyklu poprzedzającym transfer można zastosować tzw. scratching endometrium, czyli delikatne "zadrapanie" śłuzówki, co powoduje jej intensywną regenerację, a przemiany w niej zachodzące po tym zabiegu (m.in. pobudzenie immunologiczne) mają zwięszać szansę na prawidłowe zagnieżdżenie zarodka.

Państwa lekarz prowadzący w oparciu o dokumentację medyczną, po konsultacji z embriologiem, podejmie wspólnie z Państwem najwłaściwszą decyzję dotyczącą dalszej terapii.

Embriolog nOvum

Powrót do forum