Badanie kariotypu u kobiety

Jesteśmy z mężem w trakcie kwalifikacji do Programu NFZ, mąż ma złe parametry nasienia - mała ilość plemników. Otrzymał dodatkowo przed kwalifikacją skierowanie na badania genetyczne: kariotyp, AZF i CFTR. Czy ja również powinnam wykonać badanie kariotypu? Lekarz o tym nie wspominał, ale zauważyłam, że najczęściej wykonuje się u obojga partnerów? Dodam, że moje wyniki są w normie, a AMH podwyższony. A jeśli powinnam również wyk. kariotyp , to czy bada się kariotypy pary w tym samym dniu, czy mogę je wykonać w innym terminie? Czy te badania będą miały ważność jeśli przystąpimy do zabiegu in vitro za 2 cykle?

Oznaczenie kariotypów, to badanie zlecane obojgu partnerom; może Pani wykonać to badanie w innym dniu niż Pani małżonek. Ważność badań cytogenetycznych jest bezterminowa, wykonuje się je raz na całe życie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum