Badanie nasienia

Jaki jest koszt badania nasienia i jak należy się do niego przygotować?

Koszt manualnego ogólnego badania nasienia bez MAR-testu to 100 zł, z MAR-testem – 170 zł, badanie komputerowe nasienia kosztuje 150 zł. Przed badaniem należy zachować wstrzemięźliwość seksualną przez 2 – 7 dni (zgodnie z wytycznymi WHO), optymalnie 3 – 4 dni. Należy unikać używek, stresu i znacznego wysiłku fizycznego. W przypadku, gdy planowany termin badania poprzedza infekcja przebiegająca z wysoką gorączką (38 – 40 °C) lub silne zatrucie pokarmowe, należy przełożyć termin badania.

W przypadku nieprawidłowego wyniku badanie trzeba powtórzyć.

Embriolog nOvum

Powrót do forum