Bardzo niskie AMH a szanse na ciążę z własnych oocytów

Jesteśmy po pierwszej nieudanej próbie ICSI. Poziom AMH wynosi 0. Pobrano 7 oocytów, gdzie 1 był niedojrzały, 1 pośredni, 3 dojrzałe i 2 zdegenerowane. Parametry nasienia są w porządku. Kariotypy prawidłowe, FMR1 prawidłowy. Z tych trzech dojrzałych oocytów przetrwał tylko jeden, ale przestał się dzielić (stadium 2PN), drugi był w stadium 3PN i trzeci w ogóle się nie zapłodnił. Lekarz dał do zrozumienia, że niepowodzenie wynika z nieprawidłowości komórek jajowych i ich jakości nie da się poprawić. Sugerował również, że szansa na powodzenie następnej próby wynosi 7%, dlatego aby zwiększyć szanse, można skorzystać z adopcji komórki jajowej. Czy jest szansa na uzyskanie prawidłowego zarodka z mojego oocytu?

Normą jest stężenie AMH na poziomie 1,0 ng/ml - 3,0 ng/ml; na podstawie poziomutego hormonumożna przewidywać odpowiedź organizmu pacjentki na ewentualną stymulację. Najprawdopodobniej przyczyną niepowodzenia procedury w Pani przypadku jest wyczerpująca sięrezerwa jajnikowa– w tej sytuacji uzyskane komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki.Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. W Novum kwalifikację do dawstwa oocytu przeprowadza lekarz prowadzący, mający wgląd do historii choroby pacjentów i wyników ich aktualnych badań, który na tej podstawie orzeka czy pacjentka nie ma realnych szans na ciążę z własnych komórek jajowych i czy nie ma innych (oprócz braku komórek jajowych) przeszkód uniemożliwiających zajście w ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum