Bardzo niskie AMH – czy mam szansę na ciążę?

Mieliśmy nadzieję, ze uda nam się załapać na refundację (niedługo skończę 40 lat), jednakże okazało się, że mam bardzo niskie AMH - 0,14. Moje FSH wykonane podczas drugiego dnia cyklu wynosiło 14,09. Lekarz ocenił, że mam znikomą szansę na ciążę nawet z in vitro. Zrobiłam badania tarczycy, które są w normie. W 3. dniu cyklu udaliśmy się do innego lekarza w celu konsultacji. Miałam dwa pęcherzyki. Zrobiłam badania hormonów: LH - 3,49, PRL- 13,85, E2- 72, no i FSH - 5,68. Bardzo zależy nam na dziecku, jednakże in vitro to dla nas spory wydatek i dlatego proszę o ocenę moich szans na ciążę.

AMHjest produkowany przez komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe; naukowe doniesienia wskazują, że poziomAMHw organizmie jest ściśle związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, czyli z tzw. rezerwą jajnikową. Niski poziomAMHświadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie ciąży. Jedynie szansa na nią może być mniejsza. Przy niskim poziomie hormonuAMH(poziom poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o znacznie obniżonej rezerwie jajnikowej) komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć znacząco mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. Nie tylkoAMHjest miernikiem płodności – zawsze należy wykonać badania potwierdzające, że u pacjentki występuje owulacja(USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu). Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodąin vitroprzeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenieFSHmierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml.Stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej.W sytuacji, w której pacjentka nie odpowiada na stymulację hormonalną, a występują u niej naturalnie cykle owulacyjne, można spróbować pobrać komórkę jajową w cyklu naturalnym lub minimalnie stymulowanym, np. antyestrogenami. W takiej sytuacji szansa na ciążę istnieje, ale jest znacznie niższa niż u młodszych pacjentek z prawidłową rezerwą jajnikową.

Embriolog nOvum

Powrót do forum