Bardzo słabo dojrzewające komórki jajowe

Witam, jestem po ICSI. Uzyskano 7 wzgórków jajonośnych: 1MII, OMI, 5GV, 1PZ, 0ATR. Lekarz mnie poinformował, że 4 komórki obumarły, a 3 poddali zapłonieniu. 2 zapłodniły się nieprawidłowo, jedna zapłodniła się prawidłowo. Komórki, które zostały pobrane były niedojrzałe i embriolodzy czekali jedną dobę zanim podali plemnik. Rezerwę jajnikową mam 3,4, FSH w 3. dniu cyklu 5,5, estradiol 3519. Poprzednie IVF również nieudane, brak dojrzewania komórek. Badania genetyczne w normie. Czy można polepszyć pracę komórek jajowych? Czy istnieje jakiś sposób bądź badanie, które jeszcze powinnam zrobić?

Brak dojrzałości pobranych komórek jajowych może być skutkiem niewłaściwej reakcji Pani organizmu na stymulację hormonalną w trakcie przygotowań do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Pomocna w Pani przypadku mogłaby okazać się taka modyfikacja protokołu stymulacyjnego, która zwiększyłaby szansę na uzyskanie dojrzałych komórek jajowych. By dokonać właściwego wyboru protokołu stymulacyjnego, należałoby przeanalizować dotychczas stosowany protokół, czas jego trwania oraz poziomy hormonów (estradiolu i progesteronu); wyboru powinien dokonać lekarz po konsultacji z embriologiem. Do rozważenia pozostaje także zmiana leków, wydłużenie czasu od wykonania zastrzyku z HCG do czasu punkcji powyżej 36. godz.

Embriolog nOvum

Powrót do forum