Będziemy korzystać z zarodków zamrożonych miesiąc – skąd taka decyzja lekarza?

Lekarz po punkcji stwierdził ze nie będziemy podchodzić od razu do transferu, tylko będziemy korzystać z zarodków zamrożonych miesiąc później. Co może powodować taką decyzję?

Najczęściej powodem zamrożenia wszystkich zarodków jest ryzyko wystąpienia zespołu przestymulowania jajników albo ryzyko niezagnieżdżenia się zarodków ze względu na zbyt dojrzałą wskutek stymulacji śluzówkę w macicy, co często można podejrzewać badając poziomy hormonów w trakcie stymulacji lub na podstawie badanie USG. Na dorocznym zjedzie w 2012 roku ESHRE dyskutowano na temat korzyści płynących z zamrożenia wszystkich zarodków i przetransferowania ich w kolejnych, naturalnych cyklach. Naukowcy donoszą, że to rozwiązanie może poprawić przede wszystkim bezpieczeństwo procedury in vitro – zamrożenie wszystkich zarodków i ich późniejsze przetransferowanie u pacjentek, którym pobrano w czasie punkcji jajników dużą ilość komórek jajowych pozwala zminimalizować u nich ryzyko przestymulowania, w skrócie OHSS. Poza tym duża liczba pęcherzyków uzyskana po stymulacji jajników zwiększa ilość wydzielanego przez ten narząd hormonu , który może mieć niekorzystny wpływ na prawidłowe zagnieżdżenie się w niej zarodka. Ten aspekt jest obecnie szeroko dyskutowany w kręgach specjalistów medycyny rozrodu. I mimo że nadal szansa na ciążę po podaniu świeżych zarodków jest większa niż mrożonych, to biorąc pod uwagę coraz większą skuteczność mrożenia i bezpieczeństwo matki i dziecka, rozważa się rutynowe wprowadzenie dwuetapowego zapłodnienia in vitro, w którym w pierwszym etapie będzie się przeprowadzało stymulację jajników i mrożenie wszystkich zarodków lub komórek jajowych, a w drugim podawanie pojedynczych zarodków w naturalnym cyklu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum