Beta hCG 2,4, czy jest jeszcze szansa, że coś ruszy?

Jestem 10dpt blastocysty, wynik beta hCG 2,4, czy jest jeszcze szansa, że coś ruszy?

Należy powtórzyć oznaczenie hCG po upływie 48 godzin i obydwa uzyskane wyniki skonsultować z lekarzem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum