Biopsja jąder a refundacja IVF-u

U męża stwierdzono azoospermię. Jest po biopsji zwykłej jądra. Wynik doraźny - znaleziono pojedyncze plemniki. Jednak we fragmencie wysłanym do patologa nie znaleziono żadnych komórek generatywnych. Wobec tego lekarz zaproponował nam zabieg mTESE by wydobyć z jąder więcej plemników. Tkankę, w której znaleziono pojedyncze plemniki zamrożono. Mam wobec tego pytanie: czy w zaistniałej sytuacji możemy starać się o refundację IVF-u na przyszły rok? Podejrzewamy, że zabieg mTESE odbędzie się na początku 2014 roku. Wiemy natomiast, że mamy pojedyncze gamety - czy wobec tego spełniamy wymagania Ministerstwa Zdrowia? Jeśli tak, to jakie kroki musimy poczynić, by ustawić się w kolejce do refundowanego IVF-u?

Obecność plemników w badaniu doraźnym jest wystarczającym argumentem, aby zostać zakwalifikowanym do zabiegu refundacyjnego. Niestety w nOvum obecnie nie jest to możliwe do czasu uzyskania nowej puli miejsc, co nastąpi prawdopodobnie po 01-07-2014 roku. Można natomiast czekać na zwolnienie się miejsca w przypadku, gdyktóraś para zrezygnuje lub zostanie zdyskwalifikowana.

Embriolog nOvum

Powrót do forum