Biopsja na świeżo do punkcji, czy pobrany materiał może zostać zamrożony po zapłodnieniu komórek?

Mąż ma mieć biopsję na świeżo do punkcji, czy pobrany materiał może zostać zamrożony po zapłodnieniu komórek?

Tak, w takim przypadku możecie Państwo zdecydować o tym, żeby pozostała część pobranego materiału została zamrożona do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum