Blastocysta 2BC – czy był sens podawać taki zarodek?

Po badaniach PGD okazało się, że tylko jeden zarodek 5BC z piątej doby jest prawidłowy genetycznie. Po rozmrożeniu okazało się, że jest 2BC, co to oznacza, czy był sens podawać taki zarodek?

W systemie klasyfikacji blastocyst opracowanym przez Gardnera i Schoolcrafta w 1999 roku ocenia się:

Za pomocą cyfr od 1 do 6 stopień rozprężenia, czyli wielkość jamy, która w tym czasie powstaje w zarodku; im większa cyfra, tym lepsze rokowanie dla blastocysty:

1. wczesnablastocysta,jama blastocysty jest mniejsza niż połowa objętości embrionu;

2. jama blastocysty jest większa lub równa połowie objętości embrionu;

3. pełnablastocysta, jama zarodka całkowicie wypełnia zarodek;

4.blastocystao większej objętości niż wczesnyembrion; otoczka staje się bardzo cienka;

5. wykluwająca sięblastocysta, trofoblast wydostaje się z otoczki;

6. wyklutablastocysta, zarodek całkowicie poza otoczką.

Za pomocą pierwszej litery – ocena węzła zarodkowego (ang.Inner Cell Mass, ICM; w skali A najlepsza – C słabsza), z którego powstanie ciało zarodka:

A – wiele komórek, ściśle ułożonych;

B – kilka komórek luźno ułożonych;

C – bardzo mało komórek.

Za pomocą drugiej litery – trofektoderm (TM; w skali A – C), czyli warstwę komórek, które biorą udział w zagnieżdżeniu zarodka i z których powstanie łożysko i błony płodowe:

A – wiele komórek, ściśle ułożonych obok siebie (nabłonkowo);

B – kilka komórek, luźno ułożonych obok siebie (nabłonkowo);

C – bardzo mało dużych komórek.

Oznaczenia literowe najczęściej stosuje się do blastocyst 3 i więcej. Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB. Jednak żadnemu, nawet najsłabszemu zarodkowi(dotyczy to zarówno zarodków wczesnych, 2-3-dniowych oraz blastocyst, 5-dniowych) nie należy odbierać szans, o czym wielokrotnie przekonaliśmy się w nOvum, oglądając piękne dzieci urodzone ze słabo rokujących zarodków.

W wypadku Pani zarodka po rozmrożeniu zmniejszyła się jama zarodka, co jest zjawiskiem fizjologicznym. Aby móc bezpiecznie zamrozić zarodek, należy go najpierw odwodnić - wówczas jama blastocysty zapada się i zmniejsza. Po rozmrożeniu musi upłynąć klika godzin, aby zarodek się "rozprężył".

Embriolog nOvum

Powrót do forum