Blastocysta z 6-tej doby – jakie mamy szanse na zdrową ciążę z takiego zarodka?

Mamy zamrożony zarodek (blastocysta) klasy 3AA, ale z 6-tej doby. Czy blastocysta o takich parametrach, ale dopiero z 6 doby nie jest wadliwa, zbyt późno dojrzała? Jakie mamy szanse na zdrową ciążę z takiego zarodka?

Modelowy zarodek osiąga stadium blastocysty w piątej dobie po zapłodnieniu, ale niektóre embriony potrzebują nieco więcej czasu na osiągnięcie tego stadium – niekiedy nawet hodowla bywa wydłużona do siódmej doby po zapłodnieniu. Osiągnięcie przez zarodek stadium blastocysty później niż w piątej dobie po zapłodnieniu nie jest jednoznaczne z występowaniem u niego wad. W Novum uzyskiwaliśmy ciąże z zarodków, które stadium blastocysty osiągnęły później niż w piątej dobie; np. skuteczność kriotransferów dla blastocyst 6-dniowych w 2014 roku wynosiła 26% (ciąża na transfer).

Embriolog nOvum

Powrót do forum