Brak dojrzałości komórek jajowych – jak temu zaradzić?

Drugiraz podchodziłam do zabieguin vitro, za pierwszym razem lekarz mnie poinformował, że jest brak dojrzewania komórek jajowych i procesu zapłodnienia. Drugi raz zostało pobranych 7 komórek, 4 obumarły, 2 zapłodniły się z wadami genetycznymi. Lekarz mnie poinformował, że po pobraniu moje komórki jajowe są niedojrzałe. Kariotyp ja i mąż mamy dobry, AMH w normie. Zastanawiam sie co może być przyczyną niedojrzałości komórekskoro badania genetyczne są w porządku? Czy mam szanse na dziecko z moich komórek jajowych, czy zostaje tylko komórka od innej osoby?

Aby odpowiedzieć na Pani pytania, należałoby mieć wgląd w szczegółową dokumentację medyczną obu zabiegówin vitro. Z opisu nie wynika jasno czy za pierwszym razem był to zabieg konwencjonalnego IVF, czy też ICSI, bowiembrak dojrzałości komórek dyskwalifikujepodejście dopróby ichzapładniania metodą ICSI. Brak również jasności skąd wiadomo, że w drugim przypadku komórki zapłodniły się „z wadami genetycznymi”, czy była wykonywana genetyczna diagnostyka preimplantacyjna, czy zaobserwowano nieprawidłowe zapłodnienie w postaci jednego bądź więcej niż dwóch przedjądrzy? Nie wiadomo również jaki jest poziom innych Pani hormonów oraz wiek.

Brak dojrzałości pobranych komórek jajowych może być skutkiem niewłaściwej reakcji Pani organizmu na stymulację hormonalną w trakcie przygotowań do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego. Pomocna w Pani przypadku mogłaby okazać się taka modyfikacja protokołu stymulacyjnego, która zwiększyłaby szansę na uzyskanie dojrzałych komórek jajowych. By dokonać właściwego wyboru protokołu stymulacyjnego, należałoby przeanalizować dotychczas stosowany protokół, czas jego trwania oraz poziomy hormonów (estradiolu i progesteronu). Do rozważenia pozostaje także zmiana rodzaju protokołu, rodzaju stosowanych leków, wydłużenie czasu od wykonania zastrzykuz HCG do czasu punkcji powyżej 36. godzin.

Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwości można rozważać korzystanie z komórek dawczyni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum