Choruję na trombofilię, czy jest ona przeciwwskazaniem do zabiegu in vitro?

Choruję na trombofilię, czy jest ona przeciwwskazaniem do zabiegu in vitro?

Sama trombofilia nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do przystąpienia do zabiegu IVF. Jeśli jest Pani pod opieka lekarza hematologa, należy zasięgnąć jego opinii czy nie widzi przeciwwskazań do terapii, często konieczna jest pisemna opinia lekarza, pod którego stałą opieką jest pacjentka dla lekarza ginekologa z odpowiednimi wskazówkami jakie leki są przeciwwskazane. Zastosowanie odpowiednich dodatkowych leków (przeciwkrzepliwych),a także ścisła współpraca między pacjentką, ginekologiem a hematologiem pozwala na pomyślny rozwój i zakończenie ciąży.

Embriolog nOvum

Powrót do forum