Ciąża bliźniacza dwukosmówkowa – wątpliwości

Jestem po IVF-ie, badanie USG w 6 tygodniu ciąży pokazało, że jestem w ciąży bliźniaczej, były widoczne dwa pęcherzyki (dwukosmówkowe), mam teraz wątpliwość, bo miałam podany jeden zarodek w 5 dobie (3AA), to jakim sposobem mam 2 pęcherzyki, skoro do 4 doby mogą wytworzyć się 2 kosmówki?

Wszystko wskazuje na to, że w Pani przypadku do podziału zarodka doszło już w macicy bądź druga ciąża została poczęta w sposób naturalny. Teoretyczna wiedza podręcznikowa rzeczywiście podaje, że dwukosmówkowa ciąża jednojajowa powstaje wskutek podziału zarodka na wcześniejszym niż blastocysta etapie rozwoju (do moruli). Jednak praktyka i doświadczenie nieraz nie zgadza sie z teorią. Naukowiec T. Murakoshi z Japonii w doniesieniu naukowym z 2013 r.,Dichorionic diamniotic twin pregnancy after single blastocyst embryo transfer may not be a rare finding: a single center experience,stwierdził, że wśród ciąż bliźniaczych po podaniu pojedynczej blastocysty dwukosmówkowe ciąże bliźniacze zdarzyły się w 9% przypadków. Większa część z nich była ciążami dwuzygotycznymi, czyli powstała w wyniku transferu zarodka i naturalnej koncepcji w tym samym cyklu. Zdarzyła się jednak ciąża monozygotyczna. Z tego doniesienia wynika, że kompletny podział blastocysty prowadzący do rozwoju dwóch kosmówek jest również możliwy po 4-tym dniu rozwoju.

Embriolog nOvum

Powrót do forum