cl9.1, cl9.2, cl12.2, czy to dobre zarodki?

Mamy zamrożone w 3 dobie zarodki: cl9.1, cl9.2, cl12.2, czy to dobre zarodki?

Literycloznaczają skrót od ang. słowacleavage, czyli stan podziałowy zarodka. Określa się tak zarodki 2 i 3-dniowe. Pierwsza cyfra / liczba oznacza liczbę blastomerów (komórek budujących ciało zarodka), zapis po kropce oznacza ocenę parametrów morfologicznych:1dobry: <10% fragmentacji, wielkość blastomerów adekwatna do liczby komórek, brak cech wielojądrowości,2średni: 1025% fragmentacji, większość komórek zarodka posiada optymalną dla danego stadium wielkość, brak cech wielojądrowości,3słaby: >25% fragmentacji, wielkość komórek mocnozróżnicowana, obecne cechy wielojądrowości w blastomerach. Trzydniowe zarodki sklasyfikowane jako cl9.1, cl9.2, cl12.2 spełniają kryterium podziałowe adekwatne do swojego „wieku” i można je uznać za zarodki dobrze rokujące.

Embriolog nOvum

Powrót do forum