Clexane po transferze czy dopiero po dodatnim teście beta-hCG?

Mutacja MTHFR heterozygota C i A oraz PAI-1 heterozygota. Clexane po transferze czy dopiero po dodatnim teście beta-hCG?

Leki przez cały okres terapii należy przyjmować według schematu otrzymanego przez lekarza prowadzącego. Z nim należy również konsultować wszelkie ewentualne wątpliwości.

Embriolog nOvum

Powrót do forum