CMV – IgG 850, IgM 0,26; proszę o pomoc!

Jestem w 24tc, po odbiorze wyników cytomegalii jestem załamana, IgG 850, IgM 0,26. Proszę o pomoc, wizytę mam dopiero za dwa tygodnie.

Jeśli przeciwciała IgG są dodatnie, a IgM ujemne, to nie ma powodu do niepokoju. Oznacza to, że przechorowała Pani kiedyś cytomegalię i jest odporna na ten rodzaj wirusa, który ją wywołał. Tylko jeśli obie klasy są dodatnie wdraża się dodatkową diagnostykę, aby wykluczyć świeże zakażenie – ponownie wykonuje się oznaczenie przeciwciał IgG iIgM (również IgA iIgE), adodatkowo oznacza się tzw. awidność przeciwciał klasy IgG (jeśli jest to możliwe). W pierwszej kolejności należy jednak przedstawić lekarzowi wynik zleconego badania i ustalić z nim dalszy tok postępowania.

Embriolog nOvum

Powrót do forum