Co jest nie tak, że po zapłodnieniu nigdy nie mam mrozaczków?

Zakończyłam 1-sze podejście w programie MZ, pobrano mi 16 komórek, podano mi 1 zarodek (8B) w 3 dobie. W 5 dobie dzwoniłam do kliniki czy mam zamrożone zarodki, niestety embriolog powiedział ze słabo się rozwijały i nie udało się nic zamrozić. Procedura zakończona wynikiem negatywnym. Mam nurtujące pytanie dot. rozwijania się zarodków: co jest nie tak, że po zapłodnieniu nigdy nie mam mrozaczków? Co wpływa za rozwój? Co przyszłościowo można zrobić? Ogólnie to było moje 5 podejście [2 podejście - samoistne poronienie w 10tc, 4 podejście - usuniecie ciąży (poważna wada dziecka; ja i mąż mamy prawidłowy kariotyp)].

Statystycznie ok. 80% dojrzałych komórek jajowych w wyniku przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego zapłodni się prawidłowo, a 30 - 50% z nich dohoduje się do stadium blastocysty; wobec czego poddając zapłodnieniu 6 dojrzałych komórek w programie refundacyjnym, statystycznie pacjenci mogą liczyć na transfer jednego świeżego zarodka i na zamrożenie 0 lub 1 blastocysty. Najważniejszy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny (gdy zahamowanie rozwoju zarodków następuje po 3. dobie w dotychczas dobrze rozwijającym się embrionie, wówczas można podejrzewać, że przyczyna tego stanu rzeczy leży po stronie plemnika;po tym czasie włącza się genom zarodka, a więc na jego rozwój ma także wpływ jakość męskiej komórki rozrodczej), to w pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze stymulacją jajników, z warunkami hodowliin vitro. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek, np. palenie papierosów lub stałe stosowanie niektórych leków, zaawansowany wiek.

Embriolog nOvum

Powrót do forum