Co mogło być powodem niskiej bety czy była to wada genetyczna zarodka?

Miałam transferowana blastocystę 5aa, w 9dpt beta wynosiła 8,67, co mogło być powodem tak niskiej bety czy była to wada genetyczna zarodka, a jeśli tak, to dlaczego, skoro kariotyp dawczyni i męża wyszedł prawidłowy?

StężeniehCGoznaczone po świeżym transferze zbyt wcześnie (przed 10. dniem po zabiegu w przypadku ET blastocyst) może być niemiarodajne. W przypadku oznaczenia stężenia hCG w odpowiednim dniu po transferze, niski początkowy poziom hormonu wytwarzanego przez trofoblast (tkanka, z której powinno rozwinąć się łożysko) (i późniejszy jego spadek), świadczą o tak zwanej ciąży biochemicznej, miejsce wówczas, gdy strata ciąży następuje na tak wczesnym etapie, że nie zdołano jeszcze uwidocznić zarodka w trakcie badania USG, jest to zatem bardzo wczesne poronienie. Choć trudno jednoznacznie określić przyczyny, poronienia biochemiczne najczęściej są związane z nieprawidłową implantacją (zagnieżdżeniem) zarodka. Może to być spowodowane albo nieprawidłowym rozwojem trofoblastu, z którego rozwija się łożysko, albo niedostatecznym przygotowaniem do przyjęcia zarodka śluzówki macicy, co może być spowodowane jej nieprawidłowym ukrwieniem lub niedostateczną odpowiedzią na stymulację hormonalną. W chwili obecnej medycyna nie jest w stanie zapobiec bardzo wczesnym poronieniom.Dają one jednak nadzieję, że następna próba będzie udana.

Embriolog nOvum

Powrót do forum