Co mogło być przyczyną braku oocytów w pęcherzykach?

Jestem po dwóch nieudanych próbach in vitro. AMH wynosi 4,9. Za pierwszym razem miałam estradiol 6000 i zakończono stymulacje Ovitrelle. Podczas punkcji pobrano 12 oocytów i zgodnie z programem MZ zapłodniono 6. Podano mi 1 zarodek, reszta nie dotrwała do 5 doby. Za drugim razem estradiol wyniósł 8400 i żeby zapobiec hiperstymulacji zakończono stymulację 2 ampułkami Gonapeptylu. Podczas punkcji okazało się, że po nakłuciu prawie 30 pęcherzyków w żadnym z nich nie było oocytów.Co mogło być przyczyną braku oocytów w pęcherzykach?

Najczęstszą przyczyną braku komórek jest przyjęcie zastrzyku wyzwalającego w nieodpowiednim czasie przed punkcją. Zastrzyk ten należy przyjąć na 34-38 godzin przed punkcją jajników. Czasem w wyniku pomyłki pacjentka przyjmuje lek ten w przeddzień punkcji, czyli na ok 12 godzin przed nią, a to powoduje, że komórki nie są uwolnione do wnętrza pęcherzyków. Inną, dużo rzadszą, przyczyną braku komórek są opisywane w literaturze medycznej bardzo rzadkie indywidualne przypadki braku reakcji na analog GnRH (w tym wypadku Gonapeptyl) w celu wyzwolenia owulacji. Jest to, jak już wspomniano, sytuacja bardzo rzadka i niemożliwa do wcześniejszego przewidzenia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum