Co mogło być przyczyną chwilowego spowolnienia rozwoju zarodka, czy można to jakoś wytłumaczyć?

Czym może być spowodowane chwilowe spowolnienie rozwoju zarodka po 3. dobie?
W wyniku IVF/ICSI uzyskaliśmy 3 zarodki. Jeden z nich w piątej dobie po zapłodnieniu okazał się być blastocystą 4AA, dwa pozostałe zostały określone jako blastocysty tzw. jedynki. Z blastocysty 4AA uzyskaliśmy ciążę, która niestety zakończyła się pod koniec 5 tygodnia. Na dobę przed kriotransferem rozmrożona blastocysta jedynka , ku naszemu zdziwieniu, pięknie się podzieliła dając blastocystę 4BB. Obecnie jestem w 18 tygodniu zdrowej, pięknie rozwijającej się ciąży. Oczekujemy narodzin synka. Cały czas zastanawiamy się jednak, co mogło być przyczyną tego chwilowego spowolnienia rozwoju zarodka, czy można to jakoś wytłumaczyć?

Nie wszystkie zarodki cechują się takim samym tempem podziałów. W piątej dobie po zapłodnieniu komórek jajowych, uzyskane zarodki powinny osiągnąć stadium blastocysty i chociaż przyjmuje się, że najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB, to stadium wczesnej blastocysty również jest właściwe dla piątej doby po IVF/ICSI, zaś każdy zarodek, który po rozmrożeniu wykazuje potencjał rozwojowy i wznawia podziały ma realną szansę dać ciążę – i tak stało się w Państwa przypadku – gratulujemy!

Embriolog nOvum

Powrót do forum