Co mogło być przyczyną obumarcia ciąży w 11 tyg.?

Co mogło być przyczyną obumarcia ciąży w 11 tyg.? Jesteśmy z żoną państwa pacjentami po dwóch nieudanych próbach in vitro na krótkim protokole, w końcu się udało in vitro na cyklu własnym, jednak w 11 tyg. ciąża obumarła, co może być przyczyną? Czy mamy szanse na własne dziecko? Głównym problemem jest moje słabe nasienie oraz niska rezerwa jajnikowa żony.

Większość poronień tzw. klinicznych, tzn. takich kiedy zarodek i czynność serca było widać w USG, jest spowodowana nieprawidłowym rozwojem zarodka, często wskutek błędu genetycznego. Taki błąd najczęściej powstaje spontanicznie, może być związany z wiekiem kobiety i wyczerpującą sięrezerwąjajnikową– w tej sytuacji uzyskane komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki; częściej może dochodzić do poronień.Medycyna nie jest w stanie zapobiec bardzo wczesnym poronieniom. W ten sposób natura nie dopuszcza do rozwoju uszkodzonych ciąż. Rozszerzoną diagnostykę wdraża się po trzech, czasami po dwóch stratach klinicznych ciąż – wówczas zleca się pacjentom badanie kariotypów, pacjentkom – diagnostykę chorób tarczycy i cukrzycy, badania w kierunku zespołu antyfosfolipidowego i trombofilii; a także podstawowe badania hormonalne, w tym poziom prolaktyny (gdy pacjentka nieregularnie miesiączkuje) oraz badanie stanu anatomicznego narządu rodnego (czy np. nie ma mięśniaków lub innych nieprawidłowości w budowie jamy macicy); ważne jest również przeanalizowanie czy pacjenci nie są narażeni na czynniki szkodliwe – czy to ze względu na warunki pracy, czy przyjmowane ewentualnie przewlekle leki, bowiem wszystkie powyżej przytoczone czynniki mogą przyczyniać się do poronienia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum