Co mogło być przyczyną poronienia chybionego w 17-stym tygodniu ciąży?

Co mogło być przyczyną poronienia chybionego w 17-stym tygodniu ciąży? Dziecko rozwijało się prawidłowo, nie działo się nic niepokojącego. Mam endometriozę IV st., a ciąża była po in vitro.

Większość poronień tzw. klinicznych, tzn. takich kiedy zarodek i czynność serca było widać w USG, jest spowodowana nieprawidłowym rozwojem zarodka, często wskutek błędu genetycznego. W ten sposób natura nie dopuszcza do rozwoju uszkodzonych ciąż. Odpowiedź na Pani pytanie dałoby badanie kariotypu poronionego płodu - czy to badanie było robione? Rozszerzoną diagnostykę wdraża się dopiero po trzech, czasami po dwóch stratach klinicznych ciąż, ale można rozważyć badanie w kierunku zespołu antyfosolipidowego i trombofilii wrodzonej oraz badanie kariotypów obojga rodziców.

Embriolog nOvum

Powrót do forum