Co mogło być przyczyną tak słabego zapłodnienia?

Zostało pobranych 7 dojrzałych komórek do zapłodnienia, niestety została tylko jedna zapłodniona komórka, która była w grupie 6B i została podana w 3 dobie, lecz się nie powiodło. Dlaczego tylko jedna komórka została zapłodniona i czy zawsze zarodki w 3 dobie są w grupie 6 i co mogło być przyczyną tak słabego zapłodnienia? Zabieg zapłodnienia pozaustrojowego był metodą IMSI.

W czasie pierwszych podziałów embrionu, czyli na etapie bruzdkowania, z każdą kolejną dobą zazwyczaj przybywają mu dwa – czteryblastomery. W trzeciej dobie zarodek osiąga stadium 6-10 komórek, średnio 8, tak więc Pani zarodek mieścił się w normie. Problemem może być niski odsetek zapłodnionych komórek. Zasadniczy wpływ na powodzenie zapłodnienia i rozwój zarodków ma jakość komórek jajowych i plemników, w tym przede wszystkim ich materiał genetyczny (należałoby oznaczyć kariotypy, jeśli nie wykonywano tego badania). W pewnym stopniu szanse na uzyskanie ciąży zwiększają także inne, zewnętrzne czynniki związane ze sposobem stymulacji jajników, z warunkami hodowliin vitro, między innymi stosowane pożywki (media), zachowanie optymalnych warunków hodowli embrionów (jak najbardziej zbliżonych do warunków panujących w macicy) oraz doświadczenie, wiedza i umiejętności embriologa. Dodatkowymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na jakość gamet i zarodków i które należy przeanalizować, są ewentualne szkodliwe warunki życia i/ lub pracy, współistnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych, stosowanie używek (palenie papierosów przez któregokolwiek z partnerów znacząco zmniejsza szansę na ciążę!) lub stałe stosowanie niektórych leków, wiek.

Embriolog nOvum

Powrót do forum